KLASA: 112-03/23-01/02

UBROJ: 2117-108-01-23-8

Lastovo,  8. studenog 2023.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Stručni voditelj – Voditelj/ica odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode „Lastovsko otočje“, objavljenog u Narodnim novinama broj 118/2023., dana 11. listopada 2023. godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatom koji ispunjava uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koji će se održati 15. studenog 2023. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ Trg sv. Petra 7, Ubli, 20290 Lastovo prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati za razgovor
Red. br.Inicijali imena i prezimenaGodina rođenjaRadno mjestoVrijeme održavanja intervjua
1.G.A.1967.Stručni voditelj/ica odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode „Lastovsko otočje“11:45

Kandidati koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati ne pristupe razgovoru,  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kandidatima provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  • Plan upravljanja Parka prirode Lastovsko otočje
  • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode »Lastovsko otočje«
  • Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

_____________________________

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Lucija Susović

Dostaviti:

  • oglasna ploča, web stranica JU PP Lastovsko otočje
  • pismohrana-ovdje

Poziv na razgovor – Stručni voditelj