KLASA: 112-02/23-01/01

UBROJ: 2117-108-01-23-9

Lastovo,  8. studenog 2023.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Voditelj/ica odsjeka općih i zajedničkih poslova – objavljenog u Narodnim novinama broj 118/2023., dana 11. listopada 2023. godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koji će se održati 15. studenog 2023. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ Trg sv. Petra 7, Ubli, 20290 Lastovo prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati za razgovor
Red. br.Inicijali imena i prezimenaGodina rođenjaRadno mjestoVrijeme održavanja intervjua
1.J.Š.1985.Voditelj/ica odsjeka općih i zajedničkih poslova12:10
2.M.B.I.1980.Voditelj/ica odsjeka općih i zajedničkih poslova12:30

Kandidati koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kandidatima provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  • Plan upravljanja Parka prirode Lastovsko otočje
  • Pravilnik o radu JU PP Lastovsko otočje
  • Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave JU PP Lastovsko otočje

_____________________________

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Lucija Susović

Dostaviti:

  • oglasna ploča, web stranica JU PP Lastovsko otočje
  • pismohrana-ovdje

POZIV NA RAZGOVOR – Voditelj/ica odsjeka općih i zajedničkih poslova