KLASA: 112-02/22-01/01

UBROJ: 2117-108-01-22-18

Lastovo,  04. travnja 2022.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju, te računovodstveni referent – financijski knjigovođa – objavljenog u Narodnim novinama broj 30/2022., dana 9. ožujka 2022. godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedena radna mjesta koje će se održati u utorak, 12. travnja 2022. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ Trg sv. Petra 7, Ubli, 20290 Lastovo prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati/kinje za razgovor
Red. br.Inicijali imena i prezimenaGodina rođenjaRadno mjestoVrijeme održavanja intervjua
1.A.I.3.8.1990.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju9:00
2.I.F.23.3.1980.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju9:20
3.B.R.4.6.1985.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju09:40
4.D.K.14.8.1989.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju10:00
5.S.Š.28.8.1983.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju10:20
6.D.M.20.6.1974.Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju10:40
7.V.L.22.2.1993.Računovodstveni/a referent/ica-financijski/a knjigovođa/kinja11:00

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Maja Rešić

Dostaviti:

  • oglasna ploča, web stranica JU PP Lastovsko otočje
  • pismohrana-ovdje