Kako bi očuvali i zaštitili prirodne ljepote “Parka prirode Lastovsko otočje”, zabranjene su sljedeće aktivnosti:

• rekreacijski ribolov bez odgovarajuće dozvole, ribolov podvodnom puškom tijekom noći, te lov podvodnom puškom uz pomoć boca
• zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama
• branje i uništavanje flore
• uništavanje, te krađa minerala i ostalih špiljskih struktura
• kampiranje izvan označenih zona
• paljenje vatre
• bacanje otpadaka – kako u moru, tako i na kopnu (plastičnoj boci potrebno je 450 godina da se razgradi)
• bacanje opušaka
• uništavanje, oštećenje, branje ili krađa bilo kakvih predmeta na arheološkim nalazištima (u moru ili na kopnu), bilo ostataka raznih kultura, arheoloških i fosilnih ostataka, te spomenicima kulture
• uznemiravanje životinja

Nadzorna služba obavlja neposrednu zaštitu u Parku te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštivanja pravila koja su utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu u “Parku prirode Lastovsko otočje” i Zakonom o zaštiti prirode.

RONITE ODGOVORNO! – Ukoliko je moguće privežite plovilo umjesto da se sidrite, ne sidrite se u livadama morske cvjetnice Posidonije. Prilikom ronjenja pazite na vlastite pokrete i opremu da ne oštetite i ne uznemiravate morske organizme. Iz mora izađite samo s onim što ste ponijeli.