Informacije o korištenju sredstava za isplatitelja Javnu ustanovu Park prirode Lastovsko otočje

Temeljem Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023) ministarstva financija, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, objavljuje:

JUPP Lastovsko otočje – od 01.01.2024.

 

Financijski planovi i izvješća

2024.

Obrazac za sudjelovanje javnosti u izradi proračuna

JUPPLO fin.plan 2024-2026

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana 2024.-2026.

2023.

JUPPLO GFI 2023

Bilješke uz JUPPLOGFI 2023

Referentna stranica GFI 2023

JUPPLO Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023

OBRAZLOŽENJE izvršenja financijskog plana 2023

Prilog-12.-Obrazac-za-sudjelovanje-u-izradi-proracuna

2. rebalans FP 2023_ prihodi

2. rebalans FR 2023_rashodi

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana 2023.godinu

OBRAZLOŽENJE polugodišnjeg izvršenja financijskog plana 2023

Izmjene i dopune financijskog plana 2023_prihodi

Izmjene i dopune financijskog plana 2023_rashodi

Financijski plan 2023.-2025.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračuna za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvještaj o danim donacijama, sponzorstvima i pomoći u 2023

2022.

Izvješće o ostvarenju i korištenju donacija i vlastitih prihoda za 2022

Referentna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječanj – 31. prosinca 2022.

Godišnji financijski izvještaj 2022.

Prilog-12.-Obrazac-za-sudjelovanje-u-izradi-proracuna

REBALANS Financijskog plana – rashodi-rujan 2022.

REBALANS Financijskog plana – prihodi-rujan 2022.

REBALANS Financijskog plana- travanj 2022.

Financijski plan 2022. – 2024.

2021.

Referetna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječnja–31.prosinca 2021.godine

Godišnji financijski izvještaj 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski plan 2021. -2023.

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2021. godina

2020.

Referentna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2020. godine

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNSKIH RASHODA  rujan 2020

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA rujan 2020

IZMJENE I DOPUNE_Plan proračunskih rashoda 24. travanj 2020

IZMJENE I DOPUNE_Plan proračunskih rashoda 7. travanj 2020

Plan proračunskih prihoda 2020

Plan proračunskih rashoda 2020

2019.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Referentna stranica

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2019. godine

Prilog za bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2019. godine

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje 2019.

2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2018. godine

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. – 2020.

2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – Bil

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – PRRAS

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – RefStr

Financijski plan – plan rashoda i izdataka za programsku djelatnost 2017.g

2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2016

Referentna stranica uz godišnji financijski izvještaj za 2016