Javna tribina „Izazovi i prednosti uređenog sustava gospodarenja otpadom“ održana je 1. listopada 2020. godine u 11:00 sati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.

Na javnoj tribini sudjelovale su udruge koje djeluju na području otoka Lastova te zainteresirani stanovnici i posjetitelji otoka Lastova. Cilj javne tribine bio je približiti prisutnima prednosti uređenog sustava gospodarenja otpadom. Također u zajedničkoj komunikaciji navodili su se postojeći potencijalni izazovi i problemi. Kao najveći problem naveden je nedostatak ili čak ne postojanje infrastrukture za odvajanje i recikliranje otpada, zatim nedostatak motivacije stanovništva za odvajanje otpada jer sustav ne postoji ili ne funkcionira. Finalni zaključak javne tribine je da gospodarenje otpadom predstavlja sustavni problem, te se ne može isključivo rješavati samo na lokalnoj razini već se u rješavanju problema trebaju uključiti sve razine vlasti te civilno stanovništvo i udruge.

Tribina je organizirana u sklopu projekta “Partneri za prirodu” financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Partneri na projektu su Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj vijesti isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logo Zelena akcijaLogo Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočjeLogo Partneri za priroduLogo Javne ustanove za upravljanje zaštičenim područjima i drugim zaštičenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prstenLogo Pro natura

uz podršku

Švicarsko - hrvatski program suradnjeLogo Centri znanja za društveni razvoj - Nacionalna zaklada

Odgovori