Poštovani posjetitelji, od ove godine, ulaznice za brodove preko web shopa na stranici Parkovi Htrvatske možete kupiti i do 25 % povoljnije. Niže možete vidjeti cjenik ulaznica za ulaznice kupljene u području Parka prirode i cjenik ulaznica preko web shopa.

CJENIK ULAZNICA ZA 2022. GODINU za kupnju ulaznica u području Parka prirode Lastovsko otočje

DULJINA PLOVILA 1 DAN3 DANA
 I-V, X-XIIVI-IXI-V, X-XIIVI-IX
do   6,99 m  (do 23 stope)70,00 kn130,00 kn140,00 kn260,00 kn
od   7,00 m – 10,99 m (24 – 35 stopa)130,00 kn200,00 kn260,00 kn400,00 kn
od 11,00 m – 17,99 m  (36 – 58 stopa)170,00 kn250,00 kn340,00 kn500,00 kn
od 18,00 m – 24,99 m  (59 – 81 stope)220,00 kn450,00 kn440,00 kn900,00 kn
od 25,00 m – 34,99 m  (82 – 114 stope)600,00 kn1.200,00 kn1.200,00 kn2.400,00 kn
od 35,00 m – 49,99 m  (115 – 163 stope)1.200,00 kn2.400,00 kn2.400,00 kn4.800,00 kn
od 50,00 m – 74,99 m  (164 – 245 stope)2.000,00 kn3.500,00 kn4.000,00 kn7.000,00 kn
od 75,00 m – 99,99 m (246 -327 stopa)3.000,00 kn6.000,00 kn6.000,00 kn12.000,00 kn
preko 100,00 m (328 stopa i više)6.000,00 kn10.000,00 kn12.000,00 kn20.000,00 kn

NAPOMENA:

Cijene su izražene u kunama (kn). U cijenu je uračunat PDV.

Ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 idućeg dana.

Duljina plovila se odnosi na duljinu preko cijele dužine broda.

CJENIK ULAZNICA ZA 2022. GODINU web shop

DULJINA PLOVILA 1 DAN3 DANA
 I-V, X-XIIVI-IXI-V, X-XIIVI-IX
do   6,99 m  (do 23 stope)50,00 kn100,00 kn100,00 kn200,00 kn
od   7,00 m – 10,99 m (24 – 35 stopa)100,00 kn150,00 kn200,00 kn300,00 kn
od 11,00 m – 17,99 m  (36 – 58 stopa)130,00 kn200,00 kn260,00 kn400,00 kn
od 18,00 m – 24,99 m  (59 – 81 stope)170,00 kn350,00 kn340,00 kn700,00 kn
od 25,00 m – 34,99 m  (82 – 114 stope)450,00 kn900,00 kn900,00 kn1.800,00 kn
od 35,00 m – 49,99 m  (115 – 163 stope)900,00 kn1.800,00 kn1.800,00 kn3.600,00 kn
od 50,00 m – 74,99 m  (164 – 245 stope)1.300,00 kn2.600,00 kn2.600,00 kn5.200,00 kn
od 75,00 m – 99,99 m (246 -327 stopa)2.000,00 kn4.000,00 kn4.000,00 kn8.000,00 kn
preko 100,00 m (328 stopa i više)4.000,00 kn8.000,00 kn8.000,00 kn16.000,00 kn

NAPOMENA:

Cijene su izražene u kunama (kn). U cijenu je uračunat PDV.

Ulaznica kupljena na dan vrijedi do 12:00 idućeg dana

Duljina plovila se odnosi na duljinu preko cijele dužine broda