Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i ostalim pozitivnim propisima. Javna ustanova djelatnost obavlja kao javnu službu.

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove i opis poslova ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Ured ravnatelja:

Ravnatelj: Miro Maričević

tel: +385 (0)20 805-073

E-mail: miro.maricevic@pp-lastovo.hr

Služba općih i zajedničkih poslova

tel: +385 (0)20 801-252

Voditeljica odjela općih i zajedničkih poslova: Maja Rešić

E-mail: info@pp-lastovo.hr

E-mail: maja.resic@pp-lastovo.hr

Voditeljica računovodstva: Martina Bašić Ivčević

E-mail: racunovodstvo@pp-lastovo.hr

Računovodstveni referent – financijski knjigovođa: Vedrana Lešić

E-mail: vedrana.lesic@pp-lastovo.hr

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

tel: +385 (0)20 801-252

Voditeljica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu: Jelena Matoković

E-mail: jelena.matokovic@pp-lastovo.hr

Viša stručna savjetnica biolog/ekolog: Bruna Đuković

E-mail: bruna.djukovic@pp-lastovo.hr

Stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima: Gojko Antica

E-mail: gojko.antica@pp-lastovo.hr

Stručna suradnica biolog/ekolog: Željana Pnjak Frlan

E-mail: pnjak.frlan@pp-lastovo.hr

Odsjek za promociju i turizam

tel: +385 (0)20 801-252

Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju: Jasenka Šantić

E-mail: jasenka.santic@pp-lastovo.hr

Stručna suradnica za promidžbu i prezentaciju: Bruna Rizvanović

E-mail: bruna.rizvanovic@pp-lastovo.hr

Služba čuvara prirode

tel: +385 (0)20 805-037

Glavna čuvarica prirode:

Alexandra Carol Horvat

E-mail: alexandra.horvat@pp-lastovo.hr

Čuvari prirode:

Ivan Ivelja

E-mail: ivan.ivelja@pp-lastovo.hr

Ivan Jurica

E-mail ivan.jurica@pp-lastovo.hr

Marijo Bačko

E-mail: marijo.backo@pp-lastovo.hr

Viktor Šantić

E-mail: viktor.santic@pp-lastovo.hr

Ivana Lagetar

E-mail: ivana.lagetar@pp-lastovo.hr

Tehnička služba i služba održavanja:

Spremačica: Ilijana Šantić