EKO LASTOVO

Park prirode Lastovsko otočje drugo je najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj, a s brojem od 46 otoka, otočića i hridi druga je po veličini otočna skupina na hrvatskom dijelu Jadrana.

Ribarstvo je oduvijek bio izvor prihoda lokalnog stanovništva, važna gospodarska grana koja omogućuje razvoj i ostalih grana gospodarstva poput turizma. Osim lokalnih ribolovaca, velika morska površina Parka prirode Lastovskog otočje i njegova razvedena obala privlači rekreativne i profesionalne ribolovce i sa drugih područja, nautičare, izletnike i ronioce.

Povećanje pritiska na prirodne resurse morske površine zaštićenog područja Parka prirode Lastovsko otočje utjecalo je na povećanje količine morskog otpada u kojem prevladava plastika, metal i staklo, te zaostali ribolovni alati koji se talože u podmorju i na priobalju otočja. Aktivnosti čišćenja podmorja koje provodi Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ stoga nisu bile dostatne za sve zahtjevnije akcije stoga se sustavnije pristupilo rješavanju ove problematike.

Na natječaju FLAG-a Južni Jadran za odabir projekata u okviru Mjere 1.1 „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ odobrena su sredstva Javnoj ustanovi za ekološke akcije u sklopu projekta „Uspostava preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja Parka prirode Lastovsko otočje“ – EKO LASTOVO.

Cilj projekta je očuvanje jedinstvene biološke i stanišne raznolikosti mora i podmorja koja omogućava održavanje prirodnih procesa i produktivnosti ekosustava. Aktivnosti koje bi doprinijele realizaciji ovog cilja provodile su se tijekom osam mjeseci, koliko je i trajao projekt.

U suradnji s ronilačkim klubom „Veliki bijeli“, Javna ustanova sa djelatnicima za koje je nabavljena nova ronilačka oprema organizirala je i provela 6 ekoloških akcija čišćenja podmorja od morskog otpada koji se nataložio na dnu. Uklonio se i napušteni, ostavljeni ili izgubljeni ribolovni alat, tzv. ghost gear koji pasivno uzrokuje nepopravljive štete na morske organizme poput ozljeda, sprječavanja normalnog rasta, gušenja i smrti.

Uklanjanjem zaostalog alata sprječava se hvatanje ribe i ostalih morskih organizama (poput kornjača i velikih sisavaca) koji se zapliću, ozljeđuju te gutaju dijelove, posebice plastike čime se direktno utječe na zdravlje morskog sustava ali i ljudi kao njegovog krajnjeg korisnika.

Akcije čišćenja podmorja provođene su na dubinama do 40 metara prilikom čega se zaostali ribolovni alat uklonjen sa zidova obraslim koraljima i gorgonijama.

Kako bi se osiguralo prihvatljivo odlaganje ribolovnog alata i ostalog morskog otpada nabavilo se 8 specijaliziranih spremnika za odlaganje ovakve vrste otpada koji će i u narednim godinama biti korišteni za istu svrhu te će biti raspoređeni u ključnim uvalama Parka prirode gdje je laka dostupnost spremnika za ribarske brodove ili za odlaganje i tijekom budućih ekoloških akcija čišćenja podmorja.

Uključivanjem lokalnog stanovništva u ovaj proces putem edukacija i radionica koje smo organizirali za različite dobne i ciljne skupine postavili smo temelj za održivost ovog projekta i učinkovitost zaštite i očuvanja vrijednosti Parka. Edukacija vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta postavlja temelje daljnjeg razumijevanja važnosti očuvanja područja te osigurava budućnost sljedećim generacijama, dok prezentacija rada i aktivnosti lokalnoj zajednici, a time i ribarima osigurava njihovo razumijevanje procesa i važnost očuvanja. Djeca su bila jako zainteresirana i pokazala su da su itekako svjesna ovog problema. Uz pomoć naših kolega koji zaista imaju najbolje metode, prezentirali smo im ugroženost biološke i stanišne raznolikosti mora te održavanja prirodnih procesa ekosustava. Kroz igre i kvizove pokazali su zavidno znanje koje već primjenjuju. Zaista smo uživali, ponosni na njihovo prihvaćanje odgovornosti prema okolišu.

U suradnji s udrugom Sunce upoznali smo zajednicu i posjetitelje sa projektom i njegovim rezultatima te potaknuli njihovu svijest o važnosti očuvanja morskih ekosustava, ali i boljeg prepoznavanja i sprječavanja njihovih ugroza. Na tu temu su izrađeni edukativni materijali, a promidžbeni materijali sa već prepoznatljivim vizualnim identitetom projekta podijeljeni su sudionicima ekoloških akcija, sudionicima na radionicama i posjetiteljima na javnom događanju kojim se obilježio završetak projekta te lokalnom stanovništvu.

Sve aktivnosti popraćene su fotodokumentacijom koju možete pogledati u galeriji, a za potrebe daljnje promocije projekta izrađen je video EKO LASTOVO.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.