Pročitajte više o članku Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremeno
Natječaj za posao

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremeno

KLASA    112-02/22-01/01UBROJ    2117-108-01-22-8Lastovo  8. ožujka 2022.        Temeljem članka čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017), čl. 14. Statuta Javne ustanove „Park…

Nastavi čitatiNatječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremeno

„Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ – održan godišnji sastanak partnera projekta

Masovni pomori plemenite periske u Sredozemlju započeli su 2016. godine, a u Jadranskom moru ih bilježimo od 2019. godine. Smrtnost je na mnogim lokacijama i 100%, a zbog dramatičnog pada…

Nastavi čitati„Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru“ – održan godišnji sastanak partnera projekta